#1
Đã có tính năng Giftcode các bạn vào game ấn F5 để để nhận. 
Hệ thống tự động tìm đường.
Cập nhật map Training sử dụng để test dmg.
Cập nhật giao diện mới.
Anh em tải bản full mới nhất trên trang chủ để cập nhật hết tính năng.