#1
Do nguyên nhân game server đang gặp sự cố nên chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì.
Dự kiến đến ngày 4/1/2024.
Sau khi hoàn tất bảo trì toàn bộ người chơi sẽ nhận được phần thưởng đền bù.