(This post was last modified: 01-07-2024, 04:35 PM by Mộc Tử.)
#1
Các Bạn Bình Chọn Với Cú Pháp Contact Về UID Mộc Tử
https://ar175hz.com/private.php?action=send&uid=4
- Tên :
- Đội Bình Chọn : 
- Các Phiếu Bình Chọn Sẽ Chơi 1 Cách Công Bằng
- TOP 1 : 300$ + 1 CODE VIP
- TOP 2 : 200$ + 1 CODE VIP
- TOP 3 : 100$ + 1 CODE VIP
- Đây Là 5 Bài Trong Số 46 Bài Do Ban Quản Trị Đã Kiểm Trả Và Đưa Vào Bình Chọn
- Bắt Đầu Bình Chọn 7/1 Kết Thúc Bình Chọn 8/1
- Thời Gian Trảo Giải : 9/1

TEAM 175HzTim
Đội : FPS
[Image: Abm1p35.gif]
- Số Phiếu Bình Chọn : 1451

Team : 974 - Mei
Đội : Comdosi
[Image: jh667EX.png]
- Số Phiếu Bình Chọn : 1430

- TEAM : RaVEN 311
- Đội : Đồi Truỵ
[Image: FuloNeU.jpg]
- Số Phiếu Bình Chọn : 644

Team : Kẹo Sữa
Đội : TFCF
[Image: Kr0RAZq.jpg]
- Số Phiếu Bình Chọn : 1088

- Team : URS Forex
- Đội : MuitlColor
[Image: b8jufRW.jpg]
- Số Phiếu Bình Chọn : 1109