#1
- Giải Nhất :  FPS
- Giải Nhì : Comdosi
- Giải Ba : MultiColor
- Vui Lòng Liên Lạc Đến Ban Tổ Chức Để Nhận Giải
- Ngoài Ra 22/1/2024 Sẽ Mở Giải New Year Liên MYBB Từ VN - > CN - > EU 
- Các Đội Muốn Tham Gia Vui Lòng Báo Danh Trước 15/1