TEAM to

Connect with users all around the world

CREATE ACCOUNT LOG IN

EVENT Thiết Kế THEMES 9.8

#1
- Báo Danh 6 Đội Tại MYBB
- Số Người Tham Gia 1 Đội Tối Đa : 2
- Tên Đội : 
- Số Người : 
- Thể Thức : 16/1 Bắt Đầu Templ Vòng 32 -> 16 19/1
- Tham Gia Thi Đấu Lọt Vòng 16 : 500 / 1 Đội
- Tham Gia Thi Đấu Lọt Vòng 6 : 1000 / 1 Đội
- Tham Gia Thi Đấu Lọt vòng 3 : 1500 / 1 Đội
- Phần Thưởng Trên Là Phần Thưởng Lọt Vòng 16 - 6 - 3
- Phần Thưởng Giải TOP 1 Sẽ Được Công Bố Vào 25/1
Reply
#2
- Tên Đội : FPS
- Số Người : 1
[Image: AccAe6r.gif]
Reply
#3
- Tên Đội : Comdosi
- Số Người : 2
Reply
#4
- Tên Đội : Kaiser
- Số Người : 2
Reply
#5
- Tên Đội : Bánh Bèo
- Số Người : 2
Reply
#6
- Tên Đội : DouDou
- Số Người : 2
Reply
#7
Các Đội Tham Gia EVENT Như Sau
Đội 1 : FPS
Đội 2 : Comdosi
Đội 3 : Kaiser
Đội 4 : Bánh Bèo
Đội 5 : DouDou
Thể Lệ Thi Trển Nền Tảng MYBB 9.8
- Yêu Cầu Đầy Đủ Templ
- Pulgins
- Cash
- Thời Gian Vòng Loại : 32-16 00h 17/1 Đến 00h 18/1
- Thời Gian Bình Chọn Vòng Loại : 00h 19/1 Đến 00h 20/1
- Mỗi Vòng Được Phép Tối Đa Sử Dụng 3 Thẻ Vote
- Được Phép Sử Dụng Fizela
Reply
#8
Các Bạn Lưu Ý Úp File , Gửi LINK Lên , BQT Sẽ Đánh Giá Theo Số EliMY Và Sẽ Mở Bình Chọn
Reply
(This post was last modified: 01-18-2024, 11:49 AM by Mộc Tử.)
#9
Thông Báo Số Thống Kê
Bảng A Vòng 32
FPS  : 1288
Luipis : 1262
Posio : 1183
Li88 : 1226
Bảng B Vòng 32
Comdosi : 1492
Kaiser : 1211
JiLoper : 1221
BleBle : 1322
Bảng C Vòng 32
Bánh Bèo : 1088
DouDou : 1099
Chupi : 1082
GR20 : 1087
Bảng D Vòng 32
CN 1 : 2892
CN 2 : 2783
CN 3 : 2682
CN 4 : 2692
Bảng E Vòng 32
CN 5 : 1982
CN 6 : 1985
CN 7 : 1973
CN 8 : 1991
Bảng E Vòng 32
EU 1 : 971
EU 2 : 873
EU 3 : 998
EU 4 : 867
Bảng F Vòng 32
NA 1 : 1523
NA 2 : 1452
NA 3 : 1521
NA 4 : 1509
----- Các Bạn Bình Chọn Cho Các Team Vui Lòng Gửi Contact -----
- Tên :
- Đội Bình Chọn :
Reply
(This post was last modified: 01-21-2024, 06:17 PM by Mộc Tử.)
#10
Thể Lệ Vòng 2 :
MYBB 10.1
- Full Temple
- Full Cash
- 12 Plugins
- Skins CP
- Tối Đa Sử Dụng 3 Thẻ Vote
- Bắt Đầu 00h 20/1 -> 00h 21/1
Bảng A Vòng 16
NA 1 : 3582
Luipis : 3555
Li88 : 3593
CN 2 : 3682
Bảng B Vòng 16
Bánh Bèo : 3482
DouDou : 3485
GR20 : 3489
Bảng C Vòng 16
CN 1 : 4339
CN 2 : 4380
CN 4 : 4442
BleBle : 4446
Bảng D Vòng 32
CN 5 : 4382
JiLoper : 4386
EU 3 : 4387
Bảng E Vòng 16
FPS  : 3638
EU 1 : 3638
EU 2 : 3639
CN 8 : 4192
Bảng F Vòng 16
NA 3 : 4382
NA 4 : 4452
Comdosi : 4433
CN 6 : 4492

----- Các Bạn Bình Chọn Cho Các Team Vui Lòng Gửi Contact -----
- Tên :
- Đội Bình Chọn :
ReplyUsers browsing this thread: 1 Guest(s)