#1
Máy chủ sẽ tiến hành bảo trì giảm lag. Thời gian dự kiến trong ngày 14/1
Sau khi bảo trì hoàn tất tất cả các tài khoản sẽ nhận được WC.