TEAM to

Connect with users all around the world

CREATE ACCOUNT LOG IN

Vòng Loại Trượt 16

(This post was last modified: 01-23-2024, 04:45 PM by Mộc Tử.)
#1
Đây là những Team sẽ thi đấu vòng trượt 16
- TOP 1 : 500 5 Thẻ VIP Code
- TOP 2 : 400 5 Thẻ VIP CODE
- TOP 3 : 300 5 Thẻ VIP CODE
- Top 4-5 : 5 Thẻ VIP CODE
- Không Sử Dụng Vé Vote 
MYBB 9.2
- Full Skins
- Full Plugins
- Kết Thúc 00h 24/1
Các Team
NA 1 : 105
Luipis : 106
GR20 : 104
CN 4 : 103
BleBle : 99
EU 3 : 103
FPS  : 104
EU 1 : 102
NA 3 : 99
Comdosi : 101
----- Các Bạn Bình Chọn Cho Các Team Vui Lòng Gửi Contact -----
- Tên :
- Đội Bình Chọn :
Reply
(This post was last modified: 01-24-2024, 07:56 AM by Mộc Tử.)
#2
Vòng Loại Tranh Hạng
TOP 3
FPS :2487
GR20 :2299
TOP 4 
CN 4 :3312
EU 3 :3304
----- Các Bạn Bình Chọn Cho Các Team Vui Lòng Gửi Contact -----
- Tên :
- Đội Bình Chọn :
ReplyUsers browsing this thread: 1 Guest(s)