TEAM to

Connect with users all around the world

CREATE ACCOUNT LOG IN

Event Plugins

#1
Yêu Cầu : 
Thành Thạo 12 Plugins MYBB
- Plugins Phải Tự CODE Tự Build 
- Tối Đa Tham Gia : 1 
- Tối Thiểu : 6 Plugins
- Thời Gian Đăng Ký 00h 2/2 - > 00h 3/3
- Giải Thưởng Sẽ Được Công Bố Sau Khi Có Danh Sách Đăng Ký
Reply
#2
Đã Đủ Số Team Đăng Ký
- Sẽ Bóc Thăm Vòng Loại Trong Hôm Nay
ReplyUsers browsing this thread: 1 Guest(s)